UNDER  JULI  MÅNAD  2022  SKATTJAKT VID  MUSÉET

Skattjakt för barn under skolåldern: I muséet finns möss gömda. Sök och  räkna tillsammans med föräldrarna eller andra vuxna. Hämta karta av guiden. Då du hittat alla mössen får du öppna skattkistan.

 

Skattjakt för skolbarn: Hämta en skattkarta av guiden. Det finns numror vid vissa föremål. Räkna ihop siffrorna. Med rätt svar får du öppna skatt-kistan.

 

FÖR BARNGRUPPER                                                                                har vi material till:

Måttstigen en vandring med stationer kring historiska mått

 

En historisk vandring med stationer kring historiska byggnader och platser i Jeppo.

 

Frågerunda En rundvandring i muséet, där vissa föremål lyfts fram genom frågor om dessa

 

Sagostig under planering....

 

Önskemål om teman för "pröva på" samt arbetsdemonstrationer kan framföras och vi skräddarsyr ert besök