Kontakta Viking Back

tfn 0400 017642

viking_back@hotmail.com

 

Gunnel Elenius

tfn 050 5728251

gunnel.elenius@hotmail.fi

 

Jeppo hembygdsförening samlar in gamla bilder från Jeppo. Vi lånar dem och scannar in dem för eftervärlden. Det kan vara arbetsbilder, personporträtt, byggnader etc. Tag kontakt med Viking eller Gunnel!

På denna sidan sätter vi in fotografier, där vi behöver hjälp med identifiering.

Kan du identifiera personer eller platser, kontakta Gunnel, tfn 050 5728251 eller per e-post: gunnel.elenius@hotmail.fi

 

Julen -19/nr 1. fotoägare: Vivian Hautamäki (bilden tillhört Emilia Åstrand, f. Almberg) Kan bilden vara från Svartbackan, Johannes Åstrands föräldrar bodde där en tid??????

 

 

Julen -19/bild 2                                                 Julen-19/bild 3

fotoägare: Nykarleby släkt- och bygdeforskare (bilderna till hört Kalle och Sigrid Svanbäck, Sigrid, f. Sandlin från Grötas)

 

Julen -19/nr 4  Svanbäcks foto. Vem är familjen?

 

     

Julen-19/bild 5 och 6  Fotoägare Vivian Hautamäki (tillhört Emilia Åstrand, f. Almberg)

 

 

Julen -19/bild 7 och 8  Kalle och Sigrid Svanbäcks foton (ägare Nykaleby släkt- o bygdef.)

 

 

Julen-19/bild 9 och 10  Fotoägare: Vivian Hautamäki

 

 

Julen-19/ bild nr 11 och 12  Svanbäcks foton

 

              Julen -19/bild 13 Detta foto har både Vivian Hautamäki (Emilia Almberg, gift

              Åstrand) samt Marita Lillström 

 

    

Julen -19/bild 14 Vem och vems hus            Julen -19/bild 15

Bild 14 och 15 ägs av Nyk släkt- o bygdef (tillhört Kalle och Sigrid Svanbäck, f. Sandlin

 

 

 

    

dec 2019/1 Vem är kvinnan?        Dec 2019/2 Troligen på Grötas

 

Dec 2019/3  Vad firas? Var? Fotoägare: Marita Lillström

   

Dec 2019/4. Fotoägare: Lars Silfvast          Dec 2019/5  I USA. Fotoäg: Greta Back

Dec 2019/6  Kan detta var handlande Gustaf Julin? Eller nån annan? Om någon har ett foto på Julin så lånar vi gärna.

 

Dec 2019/7  Var är denna bild tagen och vem finns på bilden? Alf Julin är fotoägare

  

dec 2019/8 Männen torde vara från Grötas,    Dec 2019/9 Vem är familjen. Fotoägare:

funnits bland Svanbäcks (Sandlins) samt         Lea Stenvall

Vivian Hautamäkis (f. Åstrand) foton 

 

Dec 2019/10  Vem är dessa barn? Fotoägare: Lars Silfvast

 

 

Dec 2019/11 Bilden funnits bland Marita Lillströms     Dec 2019/12 Greta Back fotoägare     och Mirjam Nygårds foton

 

Dec 2019/13    Fotoägare: Lars Silfvast

 

dec 2019/14  Känner någon familjen. Fotoägare: Lea Stenvall

 

 

SOMMAREN 2019 visar vi som en del av utställningen om emigrationen från Jeppo fotografier från Amerika, en del är oidentifierade och med dessa behöver vi hjälp. 

As part of the exhibition "A Dream for a Better Life" we here show some photos taken in America. Contact    gunnel.elenius@hotmail.fi    if you know any of the persons who are unidentified.

 

emigr/1 Maja och Hanna Böös                  emigr/2  Isak och Gustav Blomqvist                       Signe Nylinds fotografi                               Helga Norrgårds fotografi

 

 

emigr/3 oidentifierade/ unidentified                  emigr/4 oidentifierade/unidentified

fotoägare Gunborg Stenvall, f. Enström            fotoägare Gunborg Stenvall, f. Enström  

 

            emigr/5 Alfred, Ida o Sigrid Backlund            emigr/6 Foto sänt från Wisconsin till Ida       fotot ägts av Signe Nylind                              Lindström                        unidentified

 

emigr/7 This choir from America visited Jeppo 1930. Who is from Jeppo?

 

 

emigr/8  Fotoägare Sandlins på Grötas         emigr/9 Fotoägare: Gunborg Stenvall                           unidentified                                                    unidentified

 

emigr/10  Var och vem? Unidentified

 

emigr/11 Bland Sandlins (Grötas) foton       emigr/12  Mannen ev från Böös                          unidentified                                                 fotoägare: Carita Björkqvist unidentified

 

 

emigr/13 Sanna Andersdotter Måtar &       emigr/14 Anna Sofia Kaupp ?                               Gust Qvist in Felch                                      bilden tillhört Ellen Ekman på Stenbacken

                                                                    unidentified

emigr/15  Matts Lillas i Olympia Wash                                                                                     fotoägare: John Lillas

 

    

emigr/16  Ett par i Hibbing, Minnesota              emigr/17 Tre män i  Tacoma                           fotoägare: Gunborg Stenvall, f. Enström         ev bland Montins fotografier 

oidentifierade/unidentified                                oidentifierade/unidentified

 

emigr/18  Från Ironwood  Oidentifierade/Unidentified                                                                            ev tillhört Ida Lindström

                

 

  

emigr/19 Oidentifierad/Unidentified             emigr/20 Oidentifierad/Unidentified                  Oakland    bland Sandlins (Grötas) foton                     Ashland

 

  

emigr/21 två män i Leadville, Colorado        emigr/22 Matts Peterson (f. Kaukos) med fam   oidentifierade/unidentified                          i Hibbing   Donerats av Helga Norrgård

 

 

emigr/23  Oidentifierat par/Unidentified       emigr/24 Foto från Ironwood/unidentified         fotoägare: Gunborg Stenvall                        Bland Sandlins foton 

 

       

        emigr/25     Hibbing: 4. från vänster Ida Ikola från Gränden. De andra oidentifierade.           4. from left Ida Ikola, other persons unidentified                                                                  Fotoägare: Maj-Len Ikola

 

 

 

 

 År 2019: Tidigare insatta fotografier

Fotografier insatta 18.04.2019 (en del av bilderna i föreningens ägo):

Bild 17/2019

Vem är personerna och vems är gårdarna i bakgrunden?

Bild 18/2019

Vems gård? Känner någon familjen på bilden? Lars Silfvast fotoägare

 

Bild 19/2019

Vems gård? Känner någon mannen? fotoägare: Sally Dahlström

 

Bild 20/2019  

                                           Vems gård? fotograferad av Hugo Almberg

 

Bild 21/2019

 

Bild 22/2019

 

Bild 23/2019

 

Bild 24/2019

Fotoägare: John Lillas

Bild 25/2019

Fotoägare: Hans Jungar

 

Bild 26/2019

Tollikko (Jungells?) Fotoägare Margot Rausk

 

Bild 27/2019

 

Från Jungarå

Bild 28/2019

Tillhört Anna Lillas Höglund

 

Tidigare insatta fotografier, de flesta fortfarande oidentifierade:

 

Bild 12/2019                                                  Bild 13/2019

               Fotoägare: Lea Stenvall                           Fotoägare: John Lillas    

 

Bild 14/2019   Fotoägare: Jeppo hembygdsförening, givare okänd (torde vara familjen Kuivamäki)

 

Bild 15/2019                                                   Bild 16/2019                                                   

 

Fotoägare Jeppo hembygdförening, giv okänd  Fotoägare bild 16 Greta Back, f. Elenius 

 

 

Bild 1/2019

Par fotograferade i Hibbing

Fotoägare: Gunborg Stenvall, f. Enström

 

Bild 2/2019

Fotoägare: Marita Köykkä, f. Wikström

 

Bild 3/2019                                                         Bild 4/2019

        

Bilden tillhört Ellen Romar, f. Elenius            Fotot taget av Jakob Sandås/Munsala

donerats av Eva Grahn, f. Romar                       Fotoägare: Gunborg Stenvall, f. Enström

 

Bild 5/2019                                                         Bild 6/2019

      

Fotoägare: Maj-Len Ikola                                   Fotoägare: Lea Stenvall

 

Bild 7/2019

Fotoägare: Marita Köykkä, f. Wikström

 

Bild 8/2019                                                        Bild 9/2019

      

Tillhört Ellen Romar, f. Elenius                            Fotoägare: Alf Julin (Romarflickor?)

 

Bild 10/2019                                                      Bild 11/2019

     

 Fotoägare: Birgitta Sarelin                               Fotoägare: Tore Jungerstam