Jeppo hembygdsförening har följande böcker, skrifter och filmer till salu:

Böcker:

Jeppo Hembygdsförening:     Historik över Jeppo (1988)                                          20€

Överjeppo forskargrupp:        Överjeppo ...vi ska titta, sa Tittån... (2005)              15€

Överjeppo forskargrupp:        Överjeppo 2 ..nåo finns he, sa Björkån.. (2007)      15€

Överjeppo forskargrupp:        Jeppo i Krigstid ..ja-a, he jöutas (2010)                      15€

Manne Nygård:                         Släkten Sandberg från Jeppo (2004)                           10€

Manne Nygård:                         Släkten Kackur-Hilli (1996)                                           10€

Observera att priset på Nygårds böcker nu är 10€

Jeppo Hembygdsförening:      Jepo-blaadi (2017, 2018 och 2019)                                   5€

Filmer:

Jeppo Hembygdsförening: Jeppo Hembygdsfilm (1967, 1991 överförd till videoband), dvd

Jeppo Hembygdsförening: Jeppobon i arbete (1999), dvd

Jeppo Hembygdsförening: Mitt Jeppo (2001), dvd

Filmernas pris 25€

 

Böcker och filmer kan köpas vid Jeppo hembygdsmuseum under sommaren. Vintertid kan man kontakta ordförande, viceordförande eller sekreterare.