Jeppo hembygdsförening har följande böcker, skrifter och filmer till salu:

Böcker:

Jeppo Hembygdsförening:     Historik över Jeppo (1988)                                         10€

Överjeppo forskargrupp:        Överjeppo ...vi ska titta, sa Tittån... (2005)                 10€

Överjeppo forskargrupp:        Överjeppo 2 ..nåo finns he, sa Björkån.. (2007)     slutsåld

Överjeppo forskargrupp:        Jeppo i Krigstid ..ja-a, he jöutas (2010)                      10€

Manne Nygård:                         Släkten Sandberg från Jeppo (2004)                       5€

Manne Nygård:                         Släkten Kackur-Hilli (1996)                                      5€

Observera att priset på Nygårds böcker nu är 10€

Jeppo Hembygdsförening:      Jepo-blaadi (2017 - 2022)                                   5€

Filmer:

Jeppo Hembygdsförening: Jeppo Hembygdsfilm (1967, 1991 överförd till videoband), dvd

Jeppo Hembygdsförening: Jeppobon i arbete (1999), dvd

Jeppo Hembygdsförening: Mitt Jeppo (2001), dvd

Filmerna överförda till usb (alla tre på samma usb-minne)                  15€

 

Böcker och filmer kan köpas vid Jeppo hembygdsmuseum under sommaren. Vintertid kan man kontakta ordförande, viceordförande eller sekreterare.