Hembygdsföreningen

Jeppo hembygdsförening grundades år 1975, men redan 1957 diskuterades behovet av ett eget hembygdsmuseum i Jeppo. År 1958 började man samla in gamla föremål i kommunen.

Idag ägnas en stor del av föreningens arbete hembygdsgården och underhåll av museibyggnaderna.

Dokumentation av gårdar och livet i Jeppo har också varit en viktig uppgift för föreningen.

Tre hembygdsfilmer har skapats under årens lopp.

Årligen återkommande är hembygdsfesten, som hålls tredje söndagen i juli samt en berättarkväll i oktober.

 

Medlemsavgift

Medelmsavgiften för 2023 är 10€. Som medlem får du tidningen Hembygden samt om du bor utanför Jeppo så postas Jepo-blaadi åt dig. Jepo-blaadi har hittills gratis delats ut till alla hushåll i Jeppo.