Styrelsen 2014

Gunnel Elenius, ordf

Viking Back, viceordf

Barbro Julin, sekr

Stig Forsgård, kassör

Christer Fors

Marita Lillström

Marina Lassila-Söderlund

Maj-Len Ikola

Suppleanter:

Monica Julin

Pontus Back

 

Arbetsgrupper

Nästan allt arbete som görs inom föreningen görs på frivillighetsbasis. Talkoarbetet i sig är också en tradition att värna om. Utmaningen för vår förening är att hitta uppgifter som intresserar människorna så pass mycket att man är villig att offra en del av sin fritid för detta arbete.

I föreningen finns olika arbetsgrupper:

Byggnadskommittén renoverar, bygger och sköter om att husen hålls i skick.

Museikommittén handhar  städning, servering och guideverksamheten.

Urklippskommittén klipper ut och limmar in allt som skrivs om Jeppo i dagstidningar.

Förutom dessa finns fotokommitté samt arbetsgrupper kring arkeologi och släktforskning.

 

Varje år finns också arbetsgrupper som arbetar kring den årliga utställningen. Ifjol var det Stenbackagårdens hyresgäster  som lyftes fram, i år har vi en fotoutställning med bröllopsbilder.