Styrelsen 2014

Gunnel Elenius, ordf

Viking Back, viceordf

Stig Forsgård, sekr

Nils Storsved

Christer Fors

Marita Lillström

Marina Lassila-Söderlund

Suppleanter:

Monica Julin

Maj-Len Ikola

Stig Grönlund

Arbetsgrupper

Nästan allt arbete som görs inom föreningen görs på frivillighetsbasis. Talkoarbetet i sig är också en tradition att värna om. Utmaningen för vår förening är att hitta uppgifter som intresserar människorna så pass mycket att man är villig att offra en del av sin fritid för detta arbete.

I föreningen finns olika arbetsgrupper:

Byggnadskommittén renoverar, bygger och sköter om att husen hålls i skick.

Museikommittén handhar  städning, servering och guideverksamheten.

Urklippskommittén klipper ut och limmar in allt som skrivs om Jeppo i dagstidningar.

Förutom dessa finns fotokommitté samt arbetsgrupper kring arkeologi och släktforskning.

 

Varje år finns också arbetsgrupper som arbetar kring den årliga utställningen. Ifjol var det skomakarna i Jeppo som lyftes fram, i år skräddare. Prel. har diskuterats att inkommande år ha en utställning om smedyrket.